Overige trainingen & inzetbaarheid

 

EHBL eerste hulp bij lesgeven

Kwaliteitsbewaking bij ECOD (Expertisecentrum opleidingen defensie)

Prijs op aanvraag

Coaching en begeleiding van KL-instructeurs

Ondersteuning als praktijkleermeester

Inhuur First responder

Volledige inzet

 

Prijs op aanvraag

Maatwerk mogelijk

Inhuur expertise

Overig

Prijs op aanvraag

Begeleiding schietinstructeurs KL

Assessor ten behoeve van proeven van bekwaamheid

Instructeur BHV Brand en EHBO

Instructeur ploegleider

EHBL Eerste hulp bij lesgeven

Talenten motivatie analyse expert

Vidas